Over ons

Als een van de eerste kunstinstellingen deed Nieuw Dakota in Amsterdam-Noord midden maart een oproep aan kunstenaars om voor langere tijd te reflecteren op deze bijzondere periode met tekst en beeld. Sindsdien stromen de reacties binnen.

De Corona-archives zijn een collectief logboek om individuele reacties op deze complexe tijd te documenteren, te verbeelden en toch ook te vieren. Nieuw Dakota hoopt er een voorschot mee te nemen op de toekomst en te laten zien dat kunst iets toevoegt, verbanden kan tonen en een nieuw perspectief kan geven op ons leven dat door de Coronacrisis onherroepelijk anders zal zijn.

De Corona archives is een ‘groeiend’ archief en inzenden kan nog zolang het project loopt. Ook is er nog geen sluitingsdatum van de tentoonstelling voorzien, omdat Nieuw Dakota wil doorgaan met het verzamelen van verhalen en beelden zolang als dat nodig is.

  of via een e-mail naar corona@nieuwdakota.com

Corona verbindt ons allemaal. Wij willen dit moment, waarop het individuele en het collectieve, ver weg en dichtbij, zo scherp geherdefinieerd worden, niet zomaar voorbij laten gaan. Als instelling zijn wij voortdurend bezig met de vraag waarvoor wij op aarde zijn en hoe we ons verhouden tot de samenleving waar wij deel van uitmaken. Keren wij ons af of erkennen wij de verbondenheid als kracht? Sluiten wij ons af en trekken we ons terug in eigen bastions of erkennen we de verbondenheid als een kracht en een waarde? Wij kiezen voor het laatste.

De Corona-archives zijn nu twee maanden later, meer dan een dagboek van deze periode. De inzendingen geven niet alleen uiting aan sociale isolatie, zorg, boosheid, angst of wanhoop. Ze geven ook blijk van dreigende ondertonen en hoe we die kunnen bedwingen met rede en soms met humor. Maar op de lange termijn gaat het ons om een antwoord te vinden op de vraag: hoe heeft corona mijn leven veranderd?’ Nieuw Dakota doet dit door, gelijk de pandemie met de Corona-archives drie fases te doorlopen.

De acute fase waarin saamhorigheid en de drang om te helpen voorop staan, elkaar een hart een onder de riem steken en laten zien wat we bijna allemaal voelen, met dagelijks posten van inzendingen via Instagram en Facebook, vanaf 18 maart. De ‘rite de passage’ een eerste tentoonstelling met werken uit het archief vanaf 12 juli met een organisch groeiende presentatie van de inzendingen. ‘Healing wounds’, een afsluitende tentoonstelling begin 2021 waarin de toekomst centraal staat. Hoe helen wij de wonden? En hoe willen we verder?

  • De acute fase waarin saamhorigheid en de drang om te helpen voorop staan, elkaar een hart een onder de riem steken en laten zien wat we bijna allemaal voelen, met dagelijks posten van inzendingen via Instagram en Facebook, vanaf 18 maart.
  • De ‘rite de passage’ een eerste tentoonstelling met werken uit het archief vanaf 12 juli met een organisch groeiende presentatie van de inzendingen.
  • ‘Healing wounds’, een afsluitende tentoonstelling begin 2021 waarin de toekomst centraal staat. Hoe helen wij de wonden? En hoe willen we verder?

Redactieteam
Diana Blok, Maze de Boer, Janiek Dam, Tanja Karreman, Anne Kersten, Pieter Sanders en Wilco Tuinebreijer.